ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΪΚΙΝΤΟ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, Από την επιβίωση στην εξερεύνηση

aikintopsyxologia17martiou

 

Aikido & Ψυχολογία
Ημερίδα ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ’

Θέμα : Ανακαλύπτοντας τον παρατηρητή μέσα μας

Οργάνωση Aikido Γέρακα
Υπό την αιγίδα του Aikikai of Greece

Χρόνος : Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Τόπος : Λεωφόρος Μαραθώνος 139 Γέρακας

Πρόγραμμα
10.30 Προσέλευση
11:00-11.15 Καλωσόρισμα Επικέντρωση
11.15-11.30 Θεωρεία εισαγωγικό ( Από την επιβίωση στην εξερεύνηση)
Ερέθισμα-αντίδραση : Από την σύνδεση μας με την ζωτική ενέργεια (επιβίωση) στην ενεργοποίηση του παρατηρητή-αναζητητή μέσα μας (εξερεύνηση).
11.30 – 13.00 Πρακτική άσκηση (Κίνηση και σύνδεση από το Αikido) .
13:00-14:00 Mοίρασμα σε δυάδες τετράδες ολομέλεια
14:30-15:00 Διάλλειμα-Φαγητό
15:00-16:00 Θεωρητική παρουσίαση επίπεδα συνείδησης .
Συστήματα ρόλων και συνδέσεις “Από τον προσωπικό μας ρόλο στο διαπροσωπικό στο ρόλο σαν μέλος μιας ομάδας και στο ρόλο του μέλους ενός συστήματος ως όλον”. – Ερωτήσεις απαντήσεις
16:00- 17:30 Βιωματικό εργαστήριο “θέση -Ρόλος-σύνδεση-μετάβαση ”
17:30-18:00 Κλείσιμο Ημερίδας μοίρασμα εμπειριών .

Εισαγωγή

Κάθε φορά που παίρνουμε μια απόφαση επηρεάζουμε το περιβάλλον μας και τις σχέσεις μέσα στις οποίες βρισκόμαστε. Πολλές φορές όμως ενώ θέλουμε να πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, έχουμε την ενέργεια μας στραμμένη κάπου αλλού και δυσκολευόμαστε να πετύχουμε το στόχο μας.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιληφτούμε προς τα που είναι στραμμένη η ενέργεια μας κάθε στιγμή και να μπορούμε να επανατοποθετούμαστε , όποτε κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο , έτσι ώστε να μην χάνουμε τον αρχικό μας στόχο

Το AIKIDO είναι μια Ιαπωνική πολεμική τέχνη που εστιάζει πολύ στο "εδώ και τώρα" και εκπαιδεύει τους ασκούμενους στο να αποκτούν επίγνωσή του σώματος τους, της ενέργειας τους αλλά και της σύνδεσης που έχουν με τον άνθρωπο που ασκούνται μαζί. Μέσα από την μελέτη της δυαδικής σχέσης και την μεταξύ μας σύνδεση φτάνουμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο επικοινωνίας συντονισμού και εναρμόνισης.

Σε αυτό το σεμινάριο θα αξιοποιήσουμε την σοφία του Aikido και μέσα από ασκήσεις αλλά και θεωρητικά κομμάτια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε μια διαδικασία εσωτερικής μελέτης και μιας αρχικής κατανόησης των συνδέσεων που δημιουργούν με τους ανθρώπους (πώς συνδέομαι με τους άλλους; πότε αποσυνδέομαι; μένω στο "εδώ και τώρα" ή χάνομαι εύκολα στις σκέψεις μου;). Με εργαλείο το σώμα μας και την σύνδεση με τον άλλο, θα δούμε πως μπορούμε να είμαστε παρόντες την κάθε στιγμή και να συνδεόμαστε ουσιαστικά , τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον άλλο

 

Schedule
10.30 Opening Welcome
11:00-11.15 Centering
11.15-11.30 Theory introduction ( from surviving to exploration)
Stimuli & reaction or respond : From the connection with the life force (survival) inner observer explorative drive (exploration).
11.30 – 13.00 Practice Aikido connections & movements (Emerging Inner Movement) .
13:00-14:00 Discussion in dyads & groups
14:30-15:00 Break lunch
15:00-16:00 Theory on levels of consciousness role systems and connections .
From Inner person to Inter person to member of group to member of system as a whole – Ερωτήσεις απαντήσεις
16:00- 17:30 Workshop “ On roles Position connection observation” .
17:30-18:00 Closure: discussion and sharing of experiences in the seminar

Aikido & Psychology
Moving from survival to exploration


Subject: Discovering our inner Curious Observer

Every time we make a decision, we affect our surroundings and our relationships. However, even if we have our eyes set on a specific direction, unconsciously, we usually focus our energy on something else making it hard for us to succeed our goals.
It is very important to realize where we have our energy focused at any moment and have the ability to relocate it, when necessary, so that we don't lose sight of our original goal.
Aikido is a Japanese martial art that focuses on the present time ‘’Hear and now¨ and place and trains the practitioners to have full awareness of their body and energy through the connection with their trainer or trainees practicing together.
Through the study of dyad relationship and our connection in the training we reach a deeper level of communication coordination and attunement .
In this seminar, we will make use of the wisdom of Aikido through it's own theory and practical exercises. The participants will have the chance to enter a procedure of internal awareness and the initial stage of understanding the connections they create with other people (in what way do I connect with other people? When do I lose this connection? Do I live in the present or do I easily get lost into my own thoughts and concerns?).
By using our own body and connections with others as a tool, we will be able to realize how we can convert these connections into meaningful ones and be present every time . In this way we will be able to connect better with our inner self and others.

Συνδεσμοι www.aikidolife.gr www.somatic-psychology.gr

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Facebook