Παρουσίαση του Κύκλου Μετεκπαίδευσης & Προγράμματος σεμιναρίων επιμόρφωσης της HAPPA

Από το νέο έτος 2018 και με συνέχεια στο 2019 η Ελληνική εταιρεία ψυχοσωματικής ανάλυσης & ψυχοθεραπείας (HAPPA) οργανώνει και λειτουργεί ένα νέο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης

sctraining
Κεντρικός κορμός του προγράμματος είναι η διεθνής συστημοκεντρική εκπαίδευση Systems-Centered® Training της Υββόνης Αγκαζαριάν
Πλαισιωμένη από έναν κύκλο σεμιναρίων εργαστηρίων γνωσιακής & βιωματικής επιμόρφωσης

Σκοπός της εκπαίδευσης και άξονες κατεύθυνσης :

α) την ανάπτυξη μιας βασικής κατανόησης σχετικά με την συστημοκεντρική θεραπεία η οποία υποθέτει ότι η εαυτό-κεντρικότητα (η ασχολία και επικέντρωση κάποιου στον και για τον εαυτό του μόνο) είναι η κύρια πηγή του προσωπικού και διαπροσωπικού πόνου. Το SCT επιτρέπει μία μετάβαση από τις εαυτό-κεντρικές σχέσεις σε μία αυξανόμενη επίγνωση του εαυτού μέσα σε ένα συστημοκεντρικό πλαίσιο. Κάθε πλαίσιο έχει τους δικούς του στόχους ,και κάθε αλλαγή μέσα στο στόχο απαιτεί μία αντίστοιχη αλλαγή στο ρόλο, εάν οι άνθρωποι είναι να συσχετιστούν μεταξύ τους προσανατολισμένοι προς την κατεύθυνση ενός στόχου.
Με την συστημοκεντρική επίγνωση έρχεται μία αυξανόμενη ικανότητα να κάνουμε τις μεταβάσεις μέσα στις σχέσεις που απαιτούνται μέσα σε μία πολλαπλότητα πλαισίων της καθημερινότητας, και στα δύο στο σπίτι και στην εργασία.
β) Την αναγνώριση της επαγγελματικής ειδίκευσης με τρόπο που θα διευκολύνει την σύνδεση με το αντικείμενο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε συμμετέχων.
γ) Την αξιοποίηση των γνώσεων των θεωρητικών και των βιωματικών στις διαφορετικές βαθμίδες - προσανατολισμούς των συμμετεχόντων σε διάφορα πλαίσια επαγγελματικά συντροφικά γονεικά αυτοεξέλιξης κλπ .
Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, διεθνή συμπόσια και επιστημονικές συναντήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανα ενότητα:

sctraining

1. Συστημοκεντρική εκπαίδευση στην Ελλάδα SCT ( Υβόνης Αγκαζαριάν).
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για την Ελλάδα προσφέρουμε ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο Systems-Centered Training.

Έναρξη Ιούνιος 2018 ολοκλήρωση βασικής κατάρτισης σε 3 ενότητες

Χρόνος

1ον Εισαγωγικό διήμερο ( Σαββάτο – Κυριακή) Ιούνιος 2018 .
2ον Διήμερο βασικής εκπαίδευσης (Σάββατο- Κυριακή) Νοέμβριος 2018.
3ον Διήμερο βασικής εκπαίδευσης (Σάββατο- Κυριακή) επαναλαμβανόμενο για 3 διαδοχικές ενότητες εντός του 2019.

Συστημοκεντρική εκπαίδευση
Η συστημοκεντρική εκπαίδευση μας διδάσκει πώς να κατανοούμε και να επηρεάζουμε τα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα και πώς να αναλάβει κάποιος τον ρόλο του σαν παράγοντας αλλαγής και για τα δύο και ως προς τον εαυτό του και ως προς άλλα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα .
Τα μέλη μέσα στην συστημοκεντρική εκπαίδευση μαθαίνουν πώς να φέρνουν την ενέργεια τους μέσα στο εδώ και τώρα και να την επικεντρώνουν στους στόχους.
Αυτό κατορθώνεται με το να διασχίζονται τα όρια από έξω προς τα μέσα, από το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν, από την φαντασία στην πραγματικότητα, και μέσα στον ρόλο του μέλους.
Η συστημο-κεντρική πρακτική έχει αναπτυχτεί από μία θεωρεία των ζωντανών ανθρωπίνων συστημάτων και εξετάζει την υπόθεση να τροποποιεί συστηματικά τις άμυνες , μέσα στο πλαίσιο των φάσεων της ανάπτυξης του συστήματος, θα μειώσει τις δυνάμεις που αναστέλλουν την αλλαγή και απελευθερώνει τις κινητήριες έτσι ώστε αυτό να μπορεί να κατευθύνεται προς τους στόχους της αλλαγής.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Facebook