ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HAPPA

Από το έτος 2018 και με συνέχεια στο 2019 η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοσωματικής Ανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (HAPPA) οργανώνει και λειτουργεί ένα νέο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης – επιμόρφωσης.

Κεντρικός κορμός του προγράμματος είναι η διεθνής συστημοκεντρική εκπαίδευση sctraining της Υββόνης Αγκαζαριάν

Πλαισιωμένη από έναν κύκλο σεμιναρίων εργαστηρίων γνωσιακής & βιωματικής επιμόρφωσης

Σκοπός της εκπαίδευσης και άξονες κατεύθυνσης :

α) Την ανάπτυξη μιας βασικής κατανόησης σχετικά με την συστημοκεντρική θεραπεία η οποία υποθέτει ότι η εαυτό-κεντρικότητα (η ασχολία και επικέντρωση κάποιου στον και με τον εαυτό του μόνο) είναι η κύρια πηγή του προσωπικού και διαπροσωπικού πόνου. Το SCT επιτρέπει μία μετάβαση από τις εαυτό-κεντρικές σχέσεις, σε μία αυξανόμενη επίγνωση του εαυτού μέσα σε ένα συστημοκεντρικό πλαίσιο. Κάθε πλαίσιο έχει τους δικούς του στόχους ,και κάθε αλλαγή στο στόχο απαιτεί μία αντίστοιχη αλλαγή στο ρόλο, εάν οι άνθρωποι είναι να συσχετιστούν μεταξύ τους προσανατολισμένοι προς την κατεύθυνση ενός στόχου.
Με την συστημοκεντρική επίγνωση έρχεται μία αυξανόμενη ικανότητα να κάνουμε τις μεταβάσεις μέσα στις σχέσεις που απαιτούνται μέσα σε μία πολλαπλότητα πλαισίων της καθημερινότητας, στο σπίτι και στην εργασία.

β) Το πρόγραμμα διατίθεται για μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων ανάλογα με το επίπεδο ενέργειας ενδιαφέροντος και δέσμευσης.

Για άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το SCT σαν κύριo προσανατολισμό στην εργασία τους ψυχολόγοι ,ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι ,γενικά επαγγελματίες του ευρύτερου ψυχοκοινωνικού χώρου επίσης σύμβουλοι οργανισμών και επιχειρήσεων κλπ.
και για άτομα που θα δεσμευτούν και θα αναπτύξουν τις ικανότητες για να γίνουν πιστοποιημένοι σαν System-Centered Practicioners.

Για άτομα που έχουν ενδιαφέρον για εξερεύνηση και προσωπική ανάπτυξη-αυτογνωσία.
ή για άτομα που θέλουν να συνθέσουν το SCT στην προσωπική η επαγγελματική ζωή τους.

Το προχώρημα μέσα στο μονοπάτι της εκπαίδευσης SCT γίνεται με το ρυθμό της κάθε προσωπικότητας χρονικά ενεργειακά και οικονομικά αναπτύσσοντας τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται με εκπαιδευτή επόπτη για να αναγνωρίζει το εκπαιδευτικό μονοπάτι και τα επόμενα βήματα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων πλαισιώνεται από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σεμινάρια εργασίας και διαλέξεις, διεθνή συμπόσια και επιστημονικές συναντήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

sctraining

1. Συστημοκεντρική εκπαίδευση στην Ελλάδα SCT ( Υβόνης Αγκαζαριάν).

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι για την Ελλάδα προσφέρουμε ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο Systems-Centered Training.

Έναρξη Νοέμβριος 2018 ολοκλήρωση βασικής κατάρτισης σε 3 ενότητες

Χρόνος

1ον Εισαγωγικό διήμερο ( Σαββάτο – Κυριακή) Νοέμβριος 2018 .
2ον Διήμερα βασικής εκπαίδευσης (Σάββατο- Κυριακή) επαναλαμβανόμενα για 3 διαδοχικές ενότητες εντός του 2019.

Συστημοκεντρική εκπαίδευση

Η συστημοκεντρική εκπαίδευση μας διδάσκει πώς να κατανοούμε και να επηρεάζουμε τα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα και πώς να αναλάβει κάποιος τον ρόλο του σαν παράγοντας αλλαγής και για τα δύο και ως προς τον εαυτό του και ως προς άλλα ζωντανά ανθρώπινα συστήματα .
Τα μέλη μέσα στην συστημοκεντρική εκπαίδευση μαθαίνουν πώς να φέρνουν την ενέργεια τους μέσα στο εδώ και τώρα και να την επικεντρώνουν στους στόχους.
Αυτό κατορθώνεται με το να διασχίζονται τα όρια από έξω προς τα μέσα, από το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν, από την φαντασία στην πραγματικότητα, και μέσα στον ρόλο του μέλους.
Η συστημο-κεντρική πρακτική έχει αναπτυχτεί από μία θεωρεία των ζωντανών ανθρωπίνων συστημάτων και εξετάζει την υπόθεση να τροποποιεί συστηματικά τις άμυνες , μέσα στο πλαίσιο των φάσεων της ανάπτυξης του συστήματος, θα μειώσει τις δυνάμεις που αναστέλλουν την αλλαγή και απελευθερώνει τις κινητήριες έτσι ώστε αυτό να μπορεί να κατευθύνεται προς τους στόχους της αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email η τηλεφωνικά.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Facebook