• Home
  • Ψυχοθεραπεία

Articles Tagged ‘Ψυχοθεραπεία’

Ψυχοθεραπεία ατομική ανάλυση

individual psychotherapy

Ατομική ψυχοθεραπεία

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας δημιουργεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον κάθε πελάτη προσωπικά, ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ τους μια θεραπευτική σχέση, η αποκαλούμενη θεραπευτική συμμαχία, που σα στόχο έχει μέσω της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας που ακολουθείται, να ανακουφίσει τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα, όπως άγχη, φοβίες, θλίψη κ.α., να διορθώσει μη λειτουργικές συνήθειες, να απελευθερώσει νοητικές δυσκαμψίες, να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων, και να συμβάλλει επομένως στην ολοκληρωμένη, δημιουργική και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Η θεραπευτική συμμαχία χτίζεται πάνω στη βάση του απόρρητου, σύμφωνα με τους ισχύοντες  δεοντολογικούς κανόνες, στην έγκυρη κι αξιόπιστη επιστημονική κατάρτιση του ειδικού ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή, καθώς επίσης και στο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του πελάτη. Η διαδικασία είναι εξατομικευμένη και απαντά στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός σύμφωνα και με τους στόχους που έχουν τεθεί και συμφωνηθεί στην αρχή της θεραπείας.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία έγκειται στην ανοιχτή και ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, μέσα στα πλαίσια της οποίας μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά από τον αναλυόμενο συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, αναζητήσεις, δισταγμοί, συγκρούσεις, ερωτήματα και προβληματισμοί.

Ο επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής /ψυχολόγος έχοντας στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που βιώνονται και λέγονται την ώρα της συνεδρίας και με βάση την κατάρτιση και την εμπειρία που διαθέτει, είναι σε θέση να συναισθάνεται, να συλλαμβάνει και να αναλύει το  ιδιαίτερο νόημά τους προσφέροντας έτσι την κατάλληλη ανατροφοδότηση στον αναλυόμενο, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να τα εξετάσει μέσα από ένα νέο πρίσμα που θα τον/την οδηγήσει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτογνωσία και συνειδητότητα του εαυτού του/της.

Παράλληλα, βέβαια, ο θεραπευτής οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα και το χρόνο που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος, για να αντιληφθεί τα πράγματα και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και βλέψεις που έχει την εν λόγω χρονική περίοδο.

Σημαντικοί παράγοντες, λοιπόν, που συμβάλλουν στην επίτευξη της προσωπικής εξέλιξης του/της  ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης είναι η εμπιστοσύνη στη διαδικασία, η δημιουργία διορθωτικής συναισθηματικής εμπειρίας μέσα από μια έμπιστη και ανοιχτή σχέση με τον αναλυτή/θεραπευτή και η προσωπική ικανότητα, προσπάθεια και βούληση που αυτός/αυτή καταβάλλει και διαθέτει.

Οι συναντήσεις - συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάνουμε ένα ραντεβού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αντώνης Κρυώνης 

Ασχολείται  από το 2000 με τη ψυχοθεραπεία την ατομική και ομαδική ανάλυση.
Διευθύνει ατομικές συνεδρίες και ομάδες ανάλυσης καθώς και με την θεραπεία ζεύγους  με στόχο την θεραπεία δυσλειτουργικών καταστάσεων καλύτερη επικοινωνία, έκφραση  συναισθηματική εμβάθυνση και αυτογνωσία.

Ψυχοθεραπεία ομαδική ανάλυση

6392 taller padeu

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι η εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών τεχνικών σε μία ομάδα . Ωστόσο, αν και περιλαμβάνει τις τεχνικές και τις ιδιότητες της ατομικής θεραπείας  είναι και κάτι περισσότερο από αυτήν. Η συμμετοχή πολλών ατόμων δημιουργεί δυναμικά και πολλαπλούς αλληλοσυσχετισμούς που εμπλουτίζουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και φέρνουν στην επιφάνεια πτυχές του ομαδικού μας εαυτού, που στη δυαδική σχέση δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αναδειχθούν.

Σχηματίζεται, δηλαδή, ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών μεταξύ τους, καθώς και με τον/την συντονιστή/στρια που τους συνδέει όλους με πολλαπλές σχέσεις και πιθανότητες συσχετίσεων, πράγμα που καθιστά εμφανές και το φαινόμενο του καθρεφτίσματος, όπως και της συνήχησης. Συμβαίνει, δηλαδή, να βλέπουμε κάποιες πτυχές του εαυτού μας πάνω σε άλλα μέλη της ομάδας ή να συνηχούμε τη συναισθηματική τους κατάσταση, αναλόγως με το μέγεθος και την ένταση, στα οποία κι εμείς φέρουμε μια παρόμοια κατάσταση μέσα μας.

Μέσα, άλλωστε, στο δίκτυο των σχέσεων που διαμορφώνεται (matrix- μήτρας) επισυμβαίνει  η διορθωτική συναισθηματική εμπειρία, σύμφωνα με την οποία κάτω από το βλέμμα και μέσα στην αγκαλιά της ομάδας, που παρομοιάζεται με τη μητέρα, μπορεί το κάθε μέλος να αναπτύξει και να δημιουργήσει μια διορθωμένη σχέση, που επανορθώνει τις πρωτογενείς σχέσεις της ζωής του/της με τα ελαττώματα και τις ασυνέχειές τους, οικοδομώντας έτσι ένα νέον, πλουσιότερο και δυνατότερο εαυτό μέσα από την ενθάρρυνση, τη συμπλήρωση και την αποδοχή άνευ όρων του ομαδικού πλαισίου.

Ο/Η συντονιστής/στρια αφήνει ελεύθερη την έκφραση συναισθήματος, εμπειριών και βιωμάτων και την κατάλληλη στιγμή παρεμβαίνει για να στρέψει την εστίαση των μελών στην εξέταση αυτού του περιεχομένου κάτω από το πρίσμα της ομαδικής ανάλυσης και επεξεργασίας. Αυτή η επεξεργασία καθιστά συνειδητή την βιωμένη εμπειρία από τα μέλη της ομάδας και τους εκπαιδεύει στη διαδικασία της παρατήρησης του εαυτού και των άλλων. Αυτόν τον τρόπο εξέτασης τον μεταφέρουν και στην καθημερινότητά τους κι έτσι αναπτύσσουν έναν καινούργιο τρόπο διαχείρισης του εαυτού τους και των σχέσεών τους με το περιβάλλον.

Τα ερεθίσματα λοιπόν στην ομαδική ψυχοθεραπεία είναι πιο πλούσια και ποικίλα, και οι αλλαγές πιο γρήγορες και βαθειές απ’ ότι στην ατομική, λόγω της ύπαρξης της ομαδικής matrix (μήτρας), που συγκρατεί τα άτομο ως μια συμβολική μητέρα, η οποία συνέχει τις σχέσεις και τα βιώματα των μελών με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα ασφαλές και γεμάτο αποδοχή πλαίσιο, στο οποίο είναι εφικτές οι ελεύθερη έκφραση, η αυτοπαρατήρηση, η επεξεργασία του ομαδικού βιώματος και η διορθωτική εμπειρία και απαρτίωση του εαυτού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάνουμε ένα ραντεβού

Ψυχοσωματική ανάλυση θεραπεία

psyxosomatiki-analysi

Η λέξη σωματικός προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη σώμα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει  το ανθρώπινο ον σαν ολότητα, σαν  άτομο και όχι σαν προσωπικότητα μόνο.

Η έννοια του σωματοψυχικού συμβούλου - θεραπευτή είναι μία νέα γενικά οπτική.

Έως τώρα όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και η σκέψη έχουν ξεχωρίσει την έννοια σώμα-νους προκαλώντας  μία διάσπαση η οποία έχει μεταφερθεί και σε όλα τα κύρια ρεύματα σκέψεις και πανεπιστήμια.

Ο ψυχοσωματικός αναλυτής  αναγνωρίζει αυτή την ολότητα σώμα-νους και δρα με βάση αυτό σε θεραπευτικό επίπεδο αναγνωρίζοντας την ενότητα και το αδιαίρετο.

Βλέποντας πιο πνευματικά την ίδια  ενότητα φτάνουμε στο «σώμα – πνεύμα» που είναι και η ρίζα της έκφρασης μέσω του σώματος .Το περιεχόμενο παίρνει μορφή και εκδηλώνεται μέσο του σώματος. Η ίδια η συνείδηση έρχεται σε κατάσταση ύπαρξης καθώς δημιουργείται ένας φορέας της το σώμα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουμε μόνο όταν έχουμε ένα σώμα.

Συνήθως η θεραπεία όπως κλασικά γνωρίζουμε είναι μια διαδικασία που κάποιος πηγαίνει στο θεραπευτή που κάνει τη διάγνωση και δύνεται η κατάλληλη θεραπεία.

Η δουλειά μας όμως σαν ψυχοσωματικοί  θεραπευτές είναι διαφορετική.

Να αντιληφτούμε αυτή την διαδικασία και την ανάγκη, εάν υπάρχει, της αρμονικής έκφρασης της συνείδησης  μέσα από το σώμα και να βοηθήσουμε σε αυτή τη πορεία βοηθώντας κάποιον να κατανόηση σωστά, απομακρύνουμε τα εμπόδια της έκφρασης, δίνοντας χώρο στο απαραίτητο και όχι στο περιττό.
Βασικά στοιχεία σε αυτή την εργασία είναι η διαδικασία το περιεχόμενο η δομή και η μεταδομή όλα σαν συνθετικά στοιχεία αυτού που αποκαλούμε σώμα με την αρχαία έννοια του όρου.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Facebook