Διαπροσωπικές σχέσεις και οικογένεια είναι κάτι που δεν μπορεί να ειδωθεί ξεχωριστά υπό την έννοια ότι δημιουργούν ένα δυναμικό σύνολο στο τώρα  που έχει όμως  ρίζες βαθιές. Αποτελούν  ένα σύνολο ένα  πλέγμα που μέσα του  φαίνεται  αναπαράγονται μοτίβα και μοντέλα σχέσεων που όχι μόνο  αφορούν την τωρινή γενιά αλλά και αρκετές πιο πίσω.

Το άγχος αυτό καθεαυτό κατατάσσοντας το ως νόσο και μη θεωρώντας το ως σύμπτωμα μέσω του οποίου εκφράζεται μία ασυνείδητη σύγκρουση ,μπορεί να  παραβλέψει κανείς την προσαρμοστική για το άτομο  πτυχή του άγχους.

Κατάθλιψη, μελαγχολία, μανία
Η ευαισθησία και το είδος της απόκρισης κάποιου στην επίδραση των στρεσογόνων καταστάσεων της ζωής όπως είναι ο χωρισμός ένα διαζύγιο  τα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα ο θάνατος ενός στενού συγγενικού προσώπου, η κακοποίηση επιφέρουν διαταραχές στη διάθεση που βασίζονται στη αλληλεξάρτηση του στρες και μιας προδιάθεσης.

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο αισθάνεται καλά η άσχημα με τον εαυτό του αποτελεί ένα γεγονός της ψυχικής του οργάνωσης τόσο σταθερό, μακροχρόνιο και αόρατο, ώστε οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε ούτε κάν να φαντασθούμε ότι θα μπορούσαμε να χειριστούμε με διαφορετικό τρόπο το σύστημα αποδοχής και απόρριψης του εαυτού μας.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τα πράγματα αλλά από τις απόψεις που έχουν γι αυτάpng