Συνειδητή άσκηση

tai-chi

Με τον όρο αυτό εννοούμε την άσκηση του σώματος με την αντίληψη ότι το σώμα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο «σώμα-πνεύμα και δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Έτσι το σώμα θεωρείτε μία μορφή που μέσα από αυτή ρέει η ζωτική ενέργεια (Όπως αναφέρονται στην ανατολή -Κι, πράνα, chi) καθώς επίσης είναι και η εκδήλωση μέσα από αυτό της συνείδησης. Της αίσθησης ότι υπάρχουμε και ότι έχουμε συνείδηση του γεγονότος αυτού.  
Επιλέγουμε λοιπόν διεργασίες εξάσκησης τεχνών που να συνάδουν με αυτή την ενότητα «σώμα-πνεύμα» και να προάγουν αυτή την ενότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ανάλογα με την ισορροπία ενός  ατόμου και το βαθμό του στρες  που υπάρχει στη  ζωή του λόγο των επιθυμιών (πόθων) και φόβων του εκδηλώνεται ένας βαθμός έντασης ανησυχίας και διαταραχής ψυχοσωματικής. Αυτή η διαταραχή ουσιαστικά είναι μία καθαρά ψυχολογική προβολή του νου (πρώιμων καταγραφών και στρεβλώσεων ) στο σωματικό και υλικό επίπεδο γενικότερα. Εφαρμόζουμε  συστήματα γνώσης για την καλύτερη και ανώτερη  συνειδητοποίηση του εαυτού μας δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την κίνηση  του σώματος, σαν συμπληρωματικά βοηθητικά στοιχεία. Ένας από τους λόγους  που οι σωματικές κινητικές τέχνες  όπως  το aikido o χορός το chi kung χρησιμοποιούνται είναι η έννοια της χαλάρωσης ένα είδος παράδοσης της όλης δραστηριότητας στο σώμα στην  δύναμη που επιτελή την κίνηση έτσι ώστε η συνείδηση να κινείται παράλληλα με αυτή. Θα πρέπει ουσιαστικά να το κάνεις σαν να μην το κάνεις.
Το ακίνητο σημείο αναπαύεται στη μέση στο κέντρο και γύρω στροβιλίζεται η δραστηριότητα.  
Εσείς είστε ταυτόχρονα και το ακίνητο σημείο και η δραστηριότητα.
Μέσω αυτής της διαδικασίας  αποκτάται μία δυναμική ισορροπία (αρμονία) στη ζωή του ασκούμενου παράλληλα και ταυτόχρονα με την κίνηση του στον κόσμο. Μπορεί κανείς έτσι να προσδώσει μια αίσθηση αυθορμησίας και σκοπού στις κινήσεις του απαλλαγμένος από μορφές ασυνείδητου καταναγκασμού. Αυτή είναι η ιδέα που κυριαρχεί και είναι σε πλήρη συμφωνία με την βασική ιδέα που είναι στο φόντο της ψυχοθεραπείας.

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τα πράγματα αλλά από τις απόψεις που έχουν γι αυτάpng