Ψυχοθεραπεία ατομική ανάλυση

individual psychotherapy

Ατομική ψυχοθεραπεία

Στην ατομική ψυχοθεραπεία ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας δημιουργεί ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον κάθε πελάτη προσωπικά, ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ τους μια θεραπευτική σχέση, η αποκαλούμενη θεραπευτική συμμαχία, που σα στόχο έχει μέσω της ψυχοθεραπευτικής διεργασίας που ακολουθείται, να ανακουφίσει τυχόν δυσάρεστα συναισθήματα, όπως άγχη, φοβίες, θλίψη κ.α., να διορθώσει μη λειτουργικές συνήθειες, να απελευθερώσει νοητικές δυσκαμψίες, να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη δράσεων, και να συμβάλλει επομένως στην ολοκληρωμένη, δημιουργική και υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Η θεραπευτική συμμαχία χτίζεται πάνω στη βάση του απόρρητου, σύμφωνα με τους ισχύοντες  δεοντολογικούς κανόνες, στην έγκυρη κι αξιόπιστη επιστημονική κατάρτιση του ειδικού ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή, καθώς επίσης και στο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του πελάτη. Η διαδικασία είναι εξατομικευμένη και απαντά στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός σύμφωνα και με τους στόχους που έχουν τεθεί και συμφωνηθεί στην αρχή της θεραπείας.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία έγκειται στην ανοιχτή και ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, μέσα στα πλαίσια της οποίας μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά από τον αναλυόμενο συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, αναζητήσεις, δισταγμοί, συγκρούσεις, ερωτήματα και προβληματισμοί.

Ο επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής /ψυχολόγος έχοντας στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που βιώνονται και λέγονται την ώρα της συνεδρίας και με βάση την κατάρτιση και την εμπειρία που διαθέτει, είναι σε θέση να συναισθάνεται, να συλλαμβάνει και να αναλύει το  ιδιαίτερο νόημά τους προσφέροντας έτσι την κατάλληλη ανατροφοδότηση στον αναλυόμενο, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να τα εξετάσει μέσα από ένα νέο πρίσμα που θα τον/την οδηγήσει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτογνωσία και συνειδητότητα του εαυτού του/της.

Παράλληλα, βέβαια, ο θεραπευτής οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα και το χρόνο που χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος, για να αντιληφθεί τα πράγματα και να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και βλέψεις που έχει την εν λόγω χρονική περίοδο.

Σημαντικοί παράγοντες, λοιπόν, που συμβάλλουν στην επίτευξη της προσωπικής εξέλιξης του/της  ενδιαφερόμενου/ενδιαφερόμενης είναι η εμπιστοσύνη στη διαδικασία, η δημιουργία διορθωτικής συναισθηματικής εμπειρίας μέσα από μια έμπιστη και ανοιχτή σχέση με τον αναλυτή/θεραπευτή και η προσωπική ικανότητα, προσπάθεια και βούληση που αυτός/αυτή καταβάλλει και διαθέτει.

Οι συναντήσεις - συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάνουμε ένα ραντεβού

Tags: Ψυχοθεραπεία, ατομική ψυχοθεραπεία

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Συστημική Αναπαράσταση

Copyright © Antonis Kryonis 2013

Οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται από τα πράγματα αλλά από τις απόψεις που έχουν γι αυτάpng